הגאון הינוקא הרב שלמה יהודה שליט"א – ארמונו של המלך – חלק ב' – ערב ראש השנה • אלול תשע"ב