הרב יגאל כהן | יום כיפור | מה לך נרדם? – חיזוק אדיר!