הרב אברהם ברוך – מי ינצל ביום הדין? מי יחיה ומי ימות?