קבלה יומית לקראת ראש השנה עם הרב מיכאל כהן | ח אלול