הרב שניר גואטה | אפילו שעשינו משהו רע הוא מוחל וסולח!