הרב שניר גואטה | מבהיל!! כמה שכר משלמים רק על רצון להשלים מנין?