הגאון הינוקא הרב שלמה יהודה שליט"א – "כפי תהיה" – רזי תורתו של דוד המלך ומדוע ביקש להסתלק בערב שבת