ראיתם פטיש יולד פטיש? | פרשת ואתחנן | הרב משה פינטו