הרב יהודה יוספי | פרשת ואתחנן | תפילה בוקעת רקיעים!