אסון מירון | בני אהובי, לא אשכח אותך לעולם! דמעות!