הגאון הינוקא הרב שלמה יהודה שליט"א • מעמד הסיומים השנתי 'יומא טבא' – ר"ח תמוז תשפ"א – ירושלים