הגאון הינוקא הרב שלמה יהודה שליט"א – עת הרצון – מה היתה תשוקתו של משה רבנו רעיא מהימנא ביום הסתלקותו