הינוקא הגאון הרב שלמה יהודה במעמד סיום התורה ביום הולדתו • ציון דוד המלך, תשע"ט – The Yenouka