הינוקא • מעמד סיום התורה השנתי -החזן העולמי הרב חיים אליעזר הרשטיק בדברים מרתקים • ציון דוד המלך ע"ט