כמה ה' איתנו – פרשת דברים

כמה ה' איתנו – פרשת דברים

פרשת דברים – מחזק כמה ה' והצדיקים איתנו

אלה הדברים –  רשי' הקדוש בפרושו מפרש: מה הקודמים מסיני אף אלה מסיני – רשי' בא להגיד לנו שכמו שארבעת החומשים הראשונים אותם אמר משה – הם מפי ה', כך גם הספר שאמר משה רבנו מפי עצמו – ספר דברים – גם הוא מפי ה'.

חכמינו ז"ל אומרים שמשה אמרו וה' הסכים איתו על כל מילה.

את היסוד הזה אנו רואים בעוד מקומות, המנהיג / הנביא אומר משהו וה' מסכים איתו ומתייחס לזה שהוא אמר זאת בעצמו.

דבר זה מצינו אצל ר' שמעון בר יוחאי – מה שהוא גוזר ה' מקיים, וכן באופן כללי אצל צדיקים ידוע: "צדיק גוזר וה' מקיים. אצל הנביא אנו יודעים שכשהנביא מתנבא הוא אומר "כה אמר ה'" ואז את ה' מדבר מתוך גרונו. אצל משה ראינו את זה בבחינה הגבוהה של קבלת ונתינת התורה. ספר דברים הוא החלק האחרון בתורה והוא תורת ה' ממש.

היסוד הזה יותר מהכל מראה לנו את כוחו ומעלתו של מנהיג אמיתי שמכוון לאמת. שיודע מה מצב העם ומצד שני מחובר בקשר עצום וחזק מאד לה'. מנהיג כזה הוא בעצם החוט המחבר בין עם ישראל לה'. בפרשת דברים משה מוכיח את ישראל על כל המקומות שהם הכעיסו את ה' במדבר ולמרות זאת ה' ריחם עליהם ולא עזב אותם אף פעם.

תוכחה היא לא דבר קל אבל משה מכיר את העם ויודע כמה יהיה לו קשה אחרי שהוא ימות להיות קשור לאלוקיו לכן הוא יודע שהתוכחה שלו נצרכת וחשובה והיא תישאר בלבבות של ישראל.

כולנו מכירים את זה שמישהו קרוב אמר לנו איזה משפט והוא יושב לנו בלב, אנחנו לא יכולים לשכוח אותו, לפעמים לא יכולים לעשות משהו נגדו. משפט שנאמר בדאגה מאדם שאוהב חודר עמוק עמוק אל תוך הלב.

משה רבנו מסר את נפשו כמה פעמים בשביל עם ישראל, אהבתו הייתה אדירה לכל יהודי ויהודי ולכן הוא מוכיח, הוא מוכיח כדי לפעול בלבבות ולעזור לעם ישראל גם אחרי שהוא ילך לבית עולמו.

הצדיק – בא לגלות לנו שה' תמיד איתנו

הצדיק – משה רבנו אב לצדיקים מראה לעם ישראל שהוא תמיד הלך איתם, תמיד חווה איתם מה שהם עוברים. הוא לא היה בעולם אחר. הוא אומנם דבוק בבורא יתברך אבל הנפש שלו לגמרי עם האנשים שסובבים אותו. כל הפרשה משה מפרט את כל המקרים וכל הקשיים שהיו בהתחלה במדבר ואיך הוא היה איתם בכל מצב ודאג להם. באותו משקל אנו יודעים שמשה הוא הרועה הנאמן ולנו יש צדיקים שמלווים אותנו שהולכים איתנו בעולם הזה – הצדיקים שנפטרו שאנו קשורים אליהם, שאנו לומדים את תורתם הם מלווים אותנו. כתוב "הבא ליטהר – מסייעין בידו" מסביר על כך הבעל שם טוב שכתוב מסייעין ולא מסייע (ה') כיוון שנשמות הצדיקים ששייכים לאותה מידה מסייעים לו להתקרב אל ה'.

לכל אחד מאיתנו אנשים שנפטרו בעבר וצדיקים שהנשמה שלנו קשורה אליהם. מסביר הזוהר וכן בספר התניא עמ' יד שע"י האהבה וההתקשרות שלנו אליהם,  אל ההדרכות שלהם והתחקות אחר דרכיהם אנו מקבלים סיוע בזכות נשמתם להתקרב אל ה'.

ומדוע הצדיקים פועלים בצורה כזו? משום שהם מתדמים לקונם – לבורא עולם שהוא תמיד תמיד נמצא ומלווה את האדם, תמיד משגיח ונוכח ולא עוזב לעולם.

שנזכה בע"ה להתקרב לה' ולצדיקים שמקרבים אותנו עוד אליו יתברך שמו אמן.

 

כתיבת תגובה