יום הזיכרון – זוכרים ומתחברים!

 

יום הזיכרון – היום שאנו זוכרים ומעריכים!

הזיכרון ביהדות הינו זיכרון שמביא צמיחה. מביא חיים.

"צדיקים במיתתם קרואים חיים" (גמרא, ברכות)

הנשמה של האדם ממשיכה לחיות אחרי סיום תפקידו בעולם הזה.

אדם שחי למען הכלל. שחי למען הטוב – למענו של הקב"ה זוכה ומתעלה לאחר מותו למדרגות גבוהות.

עם ישראל הינו העם שבו בחר ה' להראות את טובו בעולם. עם ישראל מגלה את דרכי היושר והאמת. "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"

מי שמוסר את נפשו למען חייו של עם ישראל – מוסר את נפשו למען מלכו של עולם.

אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלוקיו.

לכל הנופלים מקום קרוב ליד כסא הכבוד. שהרי הם מסרו את נפשם לכבודו של ה'.

נלמד ונעשה מעשים טובים לעילוי נשמתם. ה' הוא נחלתם!