איך היה נראה הברד במצרים? – פרשת וארא

איך נראה הברד במצרים?250px-Hailstone
ברד יחד עם אש גדול ומסוכן, המצרים הוזהרו להיכנס לבתים כדי לא להיפגע – מי שהאמין נכנס ולא נפגע.

 כדי להראות שגם בתוך הברד – הקב"ה נמצא פועל ויוצר אותו..

בפרשת וארא כשמה כן היא – הקב"ה נראה אל עם ישראל, נראה אל פרעה ונראה אל מצרים והעולם כולו,

החרטומים עשו את כישופיהם בדרכים של קסמים ולהטוטים ואילו משה עשה את מה שאמר לו ה' ועל ידי כך שינה את מערכות הטבע,
היה מאד קשה בתחילה להבדיל בין מעשה הכשפים לבים מעשיו של הקב"ה אך בדרך של תהליך – מכה אחר מכה זה קרה!
ראו כולם איך יש "יד ה'" יש ריבון לעולם והוא מזיז משנה ועושה מה שהוא רוצה..

בשביל עם ישראל זו ישועה אדירה – אי אפשר לתאר את השמחה שהיתה ליהודים באותו זמן –
שנים על גבי שנים שהם חיכו והנה סוף סוף – ה' מתגלה. מתגלה ומראה שאכפת לו מהם שהוא אוהב אותם ושהוא בוחר בהם.

היסוד הזה של הפרשה ש"ה' נראה" הוא יסוד אדיר בעבודת ה',
אברהם אבינו כתוב עליו "וירא אליו ה'" – זוהי פרשת וירא,
מתוך שה' נראה אליו הוא החל להתקשר אליו יותר, להאמין בו ולעבוד אותו.

בפרשתינו ה' נראה אלינו כעם – ה' התגלה אלינו והראה לנו שהוא זוכר אותנו והוא איתנו ומעבר לכך הוא גם בוחר בנו כעם.

כל אחד מאיתנו יכול בחייו הפרטיים לראות את גילויו של ה' אליו..
כמו שדרש הבעל שם טוב את הפסוק "מבשרי אחזה אלו'ה"
יהודי יכול לראות בעצמו את ה',
ע"י שמתבונן בטובות שעושה לו, ע"י שמתפלל עליו ומבקש את הקשר איתו.
כן יהודי יכול לראות ה' והדבר נותן לו כח אדיר וחיזוק גדול באמונה ורצון גדול לעבוד אותו יתברך כך..

באמת כל אחד מאיתנו יודע זאת וגם רואה את ה' לפעמים..
בעזרת ה' נתפלל ותחזינה ענינו בשובך לציון ברחמים..
נראה אותו ונודה לו ונשמח יחד איתו בביתו אמן.
שבת שלום.