הביטחון האמיתי – ללכת עם ה'

בס"ד

כפי שכולנו רואים המציאות שלנו לא פשוטה..

עם ישראל במצב טוב מצד אחד ומצד שני יש מלחמה, קרוב, בתוכנו.

השמאל הישראלי נלחם להכפיש את המדינה היהודית מחד  ומאידך הערבים בארץ נלחמים להוריד לנו את המוטיבציה והביטחון.

מה עושים? – איך מתחזקים?

יש לי בשורה בשבילכם חברים.

בתוך כל אחד מאיתנו יש כוחות אדירים של אמונה בה'.

ברוך ה' בגלל שאנו יהודים הקדוש ברוך הוא נטוע חזק חזק בכל אחד מאיתנו.

אם נתחבר אליו נקבל מנות גדושות של אהבה, אמונה וביטחון בחיינו ובחיי עם ישראל כולו.

דוד המלך היה מתפלל לה' על כל דבר: "הורני ה' דרכך אהלך באמיתך" "הדריכני בנתיב מצוותיך"

ומצד שני גם אמר: "אשרי הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו"

כדי למצוא פיתרון לבעיות שלך לפעמים אתה לא יכול – לפעמים זה מעבר לכוחות שלך.

אז מה תעשה? איך תתקדם ולא תיפול?

כאן נכנסת האמונה בה'. כאן מתחברים אל ה' הטוב ובוטחים בו כמו שעשו מנהיגי הדורות של עם ישראל לדורותיהם!

כמו שעושים יהודים רבים שנמצאים בקושי – מרימים עניים לשמים ואומרים "ה' אתה יכול!"

וכבר כתוב לנו בתהלים: "והבוטח בה' חסד יסובבנו" – פירוש מי שהוא בוטח בה' אז ה' מסבב אותו בחסד. – בישועה.

אז מה עושים? .. פותחים את ערוץ הקשר החזק ביותר בעולם.. "קשר עם ה'" – מדברים עם ה' ומספרים לו.

מבקשים ממנו "אמונה" מבקשים ממנו :"ביטחון" ואי אפשר לתאר איזו שמחה זה שה' נותן לך את זה.

קדימה חברים אל תתביישו זה אבא של כולנו.

יש הרבה משימות ודברים. יש הרבה תפקידים לכל אחד ואחד. איך אדע שאני בדרך למקום הנכון?

איך אדע מה העניין השייך לי בעולם?

לך עם ה' – דבר איתו על מה שאתה עושה.

העולם הזה הוא הבית של הקב"ה – מה הכוונה? – מצד אחד העולם נקרא "עולם מלשון "העלם" אך מצד שני,

מלמדים אותנו גדולי החסידות, בעל התניא, ר' ישראל בעל שם טוב, שתפקידנו הוא לעשות לה' דירה בעולם הזה.

הקב"ה נעלם ולכן אנו צריכים לראות אותו בכל זאת.. –

"דירה" הכוונה לעשות את רצונו, להאמין בו. באמת הקב"ה מלא כל הארץ כבודו. ואין דבר פנוי ממנו. הוא היחידי בעולם. הוא מקיים את העולם. כמו שכתוב: "הלא את השמים ואת הארץ אני מלא" – "אין עוד מלבדו" – אין מציאות חוץ ממנו יתברך. הוא עושה הכל והוא הכל בעצם. אנו צריכים לראות את זה – לדבר על זה ולאהוב את זה –

ה' אתה פה הכל ממך ואנו מודים לך ואוהבים אותך מאד.יש סיכוי טוב השנה

אם העולם הזה הוא ככה מתגלגל לו אז באמת ואין מי שמשגיח,  זה קשה אבל אם אתה ה' מאחורי כל דבר – איזה יופי, אתה מנהל את העולם לטובה. הכל הולך לטוב 🙂

הקב"ה קיים, אוהב ומחזק את המאמינים בו.

במקום ללכת לבד ומבולבל… אנו הולכים עם ה' – הקב"ה הולך איתנו ועוזר לנו תמיד.

סיפור לסיום:

היה היה איש טוב וזקן שהלך לעולמו.. כשהוא נפטר אז הגיע לעולם האמת והראו לו את כל חייו פרוסים והוא הולך כמו על חוף ים,

הוא ראה שכל חייו היו כביכול 2 זוגות רגליים שהולכות וברגעים הכי קשים הוא ראה רק זוג אחד אז הוא שאל את ה':

מדוע ברגעים הקשים ביותר הייתי לבד? אז ה' ענה לו: חמוד שלי הרגליים שאתה רואה מסמלות את השגחתי – אתה היית על הידיים שלי לכן לא רואים את שלך..

כן הנמשל מובן… ה' תמיד איתנו ויותר ברגעים שנראים לנו קשים.. הקב"ה נמצא, אוהב ומשגיח רק דבר אחד אנו צריכים

להתחבר אליו – לדבר איתו ולשוחח.  תודה ה'.