איה מקום כבודו להעריצו – משמעות הר הבית

בית_המקדש

 

משמעותו של הר הבית

כתוב על אברהם אבינו שקרא להר המוריה (שהוא מקום הר הבית) הר – כמו שכתוב "בהר ה' יראה" – הקב"ה נגלה אל אברהם אבינו בבחינה של הר. –

יצחק קרא לאותו מקום שדה כמו שכתוב "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב"

ויעקב קרא להר המוריה "בית" כמו שכתוב שאמר "אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים"

בסופו של דבר כל אחד מאבותינו הקדושים התחבר לה' בדרך שלו אך כולם דרך אותו מקום.

הר הבית זהו המקום בו בחר ה' לייחד את שמו.. להראות את שכינתו וטובו.

הקב"ה בחר מקום שדרכו הוא מתגלה בעולם ומראה לנבראים כולם שהוא משגיח, נמצא, תומך ומחייה את הכל.

שלש פעמים בשנה היו עולים עם ישראל לבית המקדש ורואים ניסים וישועות נפלאות.

מי שהיה לו שאלות – באותו המקום הם היו נגמרות ותשובה אחת היתה בלבבו – "יש ה' בעולם"

מי שהיו לו קשיים היה מבקש מה' שם באותו המקום והקב"ה היה עוזר לו.

מקום אדיר של חיבור, קשר והשראת שכינה (האור של ה')

אומרים חז"ל במסכת סוכה: "מי שלא ראה שמחת בית השואבה בבית המקדש – לא ראה שמחה מימייו"

למה נקראה שמחת בית השואבה  שמשם היו שואבים רוח הקודש.

 

רוח הקודש זה שמחה אדירה, שמחה נפלאה ששורה על האדם ומחייה אותו מתוך קישור חזק מאוד לה', לתורה ולמצוות.

יש זמנים ומקומות שבהם אפשר להתחבר בצורה יותר חזקה.

יש מקום ששם אפשר מאוד מאוד להתחבר אליו יתברך ולהיות קשור אליו.

"הר המוריה" – הר הבית. ההר שבו היה בית ה'. הבית חרב אבל אותו מקום נשאר יחודי והשכינה לא זזה משם.

אבותינו הקדושים כבר היו מדברים ומתחברים לקב"ה דרך אותו המקום.

שנזכה בזכות אותו מקום להיות קשורים מאד מאד בכל מקום שאנו נמצאים… 🙂

שנזכה לראות את הבית בשמחה אדירה בבניינו..