איה מקום כבודו להעריצו – משמעות הר הבית

  משמעותו של הר הבית כתוב על אברהם אבינו שקרא להר המוריה (שהוא מקום הר הבית) הר - כמו שכתוב "בהר ה' יראה" - הקב"ה נגלה אל אברהם אבינו בבחינה של…

להמשך קריאה איה מקום כבודו להעריצו – משמעות הר הבית