הכנה לראש השנה

בעוד שבוע בערך יחול עלינו היום הגדול, ראש השנה.

ראש השנה נקרא בתורה "יום הזיכרון" שבו הקב"ה זוכר את ברואיו ואת מעשיו.

הקב"ה בחר בנו להיות בניו אהוביו שמגלים את מלכותו בעולם..

מהי המלכות של ה'?

המלכות שלו זה שכולם רואים את השגחתו, את השגחתו הטובה.

כל אחד מרגיש את רחמיו וטובו של ה' בחיים הכלליים ובחיים הפרטיים.

כשעם ישראל עושים את רצונו של ה' יש סדר בעולם.. רחמיו האדירים מתגלים וכולם רואים בטוב ה'..

זה מה שנקרא מציאות של "בית מקדש" עם ישראל אור לגויים והקב"ה מאיר את העולם דרכנו..

 

כשאנו עם ה' אז ה' יכול להאיר דרכנו.. ה' מנהיג את העולם דרך עם ישראל..

זו בעצם הבחירה באברהם אבינו, ביצחק וביעקב. זו הבחירה בנו שאנו נהיה העם שמגלה אותו בעולם.

בראש השנה אנו מתפללים יומיים על מלכות ה' – על גילויה.

יש משמעות למחשבות שלנו בראש השנה.. יש חשיבות שהמחשבות יהיו עסוקות בקב"ה – בטוב שלו.

אולי משהו שאני יכול לקבל עלי קצת השנה זה להכיר את ה' יותר, להתחבר אליו יותר..

להשתדל להאמין בו שהוא איתי תמיד – לא לעזוב אותו לעולם.

אז בואו נשמח את ה' ונזכור אותו – נמליך אותו על עצמנו באהבה עצומה שהוא מקור חיינו..

כמו שכתוב בפרשת ניצבים "כי הוא חייך ואורך ימיך" – רק הוא יתברך באהבתו מקור חיינו בעולם הזה ובעולם הבא.

אנו בע"ה צריכים להתפלל שיגלה את מלכותו בגלוי לכל עם ישראל – שיראו כולם את טובו, את רחמיו – את גודל אהבתו אל עם ישראל – כל יהודי שעוד יכיר קצת את ה' זה גאולה גדולה.

נתחזק בשמחה אדירה על כך שהוא אבינו.. נעשה את רצונו בשמחה נפלאה ונתפלל יחד כולנו שימלוך עלינו ותחזינה ענינו בשובך לציון ברחמים אמן.

שנה טובה לכולנו שמחה ממש ממש

אוהב אותכם, יחיאל