אז איך נשמח היום?

אז איך נשמח היום?

השמחה לא תלויה בכלום – זאת אומרת היא תלויה אבל גם לא תלויה..

ברור שאם מישהו היום יבשר לי בשורה טובה שממש ציפיתי לה אהיה שמח…

מצד שני יש כל כך הרבה דברים טובים כבר עכשיו אז אולי אוכל לנצל אותם ולחייך חיוך גדול.

"בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה" – ע"י התודה באים בשעריו של ה'.

"אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה"

נכון לא הכל מושלם – אולי תמיד לא הכל מושלם…

איך נעצים ונחווה את הטוב שיש לנו?

כשאדם מודה הוא שמח הוא מכיר טובה… כשאדם מודה על משהו הוא מגדיל את הטוב שה' נותן לו.

אז ניקח משהו אחד שבאמת אנחנו שמחים בו ונחשוב וואי איזה כיף שיש לי את זה – כמה חיכיתי לזה – כמה אני שמח שיש לי את זה…

"הקב"ה תודה שאתה משאיר את זה אצלי – תודה שיש לי את מה שנתת"

מסופר על ר' זושא שהיה שמח על איזו משנה שלמד ולמד אותה שוב ושוב.. שאל אותו ר' אלימלך

מליז'אנסק (שהיה אחיו) – מדוע אתה נתקע במשנה אחת כ"כ הרבה? – יש עוד הרבה מה ללמוד…

ענה לו ר' זושא: מה אני צריך? יש לי משנה.. מה אני צריך עוד?

קרבן תודה לא יתבטל לעולם כי הוא מסמל את הגאולה – שרק מודים ושמחים..

אז בא נחייה כבר עכשיו בגאולה…

תן חיוך הכל לטובה

 

נכתב ע"י הוועדה להגברת השמחה, האהבה והאמון – "תשובה טובה עובדים את ה' בשמחה"