לעבוד את ה' בקטנות – אחדות אחדות

אחדות

"טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו"

אנו נמצאים בימי בין המצרים ורואים איך הקב'ה נותן לנו יכולת לתקן את הגורם לחורבן הבית, שנאת חינם.

בימים של מלחמה על אויבינו האחדות מורגשת יותר ופועלת בעם ישראל.

הקב"ה שמח בנו ומגלה אהבתו כך אלינו.

פרשתנו פרשת מטות עוסקת בנדרים ומלמדת אותנו את כוחו של הדיבור. אנו לומדים מהחפץ חיים ובכלל יסוד זה מופיע המון בחסידות השפעת הדיבור על האדם ועל חייו.

למשל: אדם שמדבר חיובי במשך הזמן רואה חיובי. אם תספר על הדברים הטובים שהיו לך היום תחוש אחרי זה שמחה בנפשך…

דוד המלך אומר "האמנתי כי אדבר" ודרשו כמה שאתה מדבר על ה' ונפלאותיו ככה אתה מאמין. הדיבור פועל ומשפיע על הנפש. באותה מידה אדם שמדבר בדברי תורה רואה ראייה רוחנית וחיובית יותר כי התורה פועלת ומשפיעה עליו.

מכאן אנו מבינים את חומרת הדיבור האסור – לשון הרע שהוא גרם לשנאת חינם וחורבן הבית. לשון הרע זה דיבורים של פירוד, דיבור הפוך מהקב"ה ששמו "שלום". לכן הדבר החשוב ביותר הוא דיבורים של שלום של אחדות ושמחה שהם מדביקים את עם ישראל יחד והשכינה כך שורה בנו. שנזכה לחשוב אך טוב על ישראל וכמובן לדבר דיבורים אוהבים חיוביים ומחזקים בלבד וכך נזכה לשמחה שלמה יחד כולנו בבית המקדש אמן.