איך אדע אם אני משמח את ה'?


איך אפשר לדעת אם מאמציי משמחים את הקב"ה או לא?

אומרת הגמרא "רחמנא ליבא בעי" 

פרוש – הקב"ה רוצה את הלב.

היה היה מלך אחד שהיו לו 2 שרים שמקיימים פקודותיו.

יום אחד ביקש המלך משני שריו לנסוע למקום רחוק

כדי להשקות ולדאוג לאחד הגנים שלו.

שר אחד שכר 2 סוסים ומיד יצא לדרך..

בדרכו אחד הסוסים מת והעגלה התהפכה לבוץ,

אותו שר הצטער על הנזק אך ניסה בכל זאת להגיע אל אותו גן..

לאחר עיכוב של כמה ימים ונסיונות חדשים הצליח אותו שר להגיע לגן. 

 למראה עיניו הוא ראה את השר השני שהגיע לפני כשעה שמח וטוב לב 

והוא משקה את כל הצמחים. 

מיד השר (שהתהפכה עגלתו) קם והצליח להשקות את הצמח האחרון.

שמח המלך בתוצאה הטובה שהשיג השר השני שהגיע לגן ראשון והשקה את הצמחים

אך יותר שמח המלך כשראה את השר הראשון שהתעכב וניסה בכל כוחותיו להגיע – אל אף שלא הספיק כל כך

לדאוג לגינה ראה המלך את נאמנותו ורצונו הטוב לקיים את רצונו והזמין אותו לחדרו והודיע לו שמעתה יהיה רק צמוד אליו.

 

והנמשל הוא אנחנו – כשאנו מתאמצים לעשות את מה שה' אוהב ורוצה – את המצוות, להתחזק מול היצר..

לשמח אנשים… 

גם אם אנו לא תמיד מצליחים – אם אנו מנסים באמת והקב"ה מעניין אותנו – הקב"ה ישתבח שמו 

רואה את זה ושמח בזה ואוהב את זה מאוד וכמובן שהוא שומר עלינו כך ומברך אותנו..

בע"ה עם הזמן גם נראה איך הוא עוזר לנו..

העיקר נשמח איך שאנו משמחים את הקב"ה ומאמצינו רצויים מאוד גם אם לא תמיד יש תוצאות..

המלך שמח