איך מתחזקים בירידה?

 

איך מתחזקים גם כשמרגישים רחוקים?

כתוב בספק יחזקאל "והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק"

ורי נחמן מברסלב אומר הירידה היא תכלית העלייה.

וכן כותב המאור עניים ר' נחום מצ'רנוביל "אך האמת הוא שהאדם אינו תמיד יכול לעמוד על מדרגה אחת כי החיות רצוא ושוב."

אנו מכירים את המצב הזה שטוב לנו ואנחנו למעלה ואחרי כמה זמן אנו מרגישים רחוקים – איפה אני ואיפה ה'?

כיון שאנו בני אדם ויש לנו גם נשמה וגם גוף אז הדרך שלנו היא בירידה ועליה.

לאחר כל עליה הגוף צריך לעכל את אור הנשמה שנכנס ולכן הוא צריך לקחת צעד אחורה.

באמת הרגשת הריחוק היא רק אצלנו והיא לא מדד אמיתי –

אומר הנועם אלימלך אם אתה מרגיש רחוק סימן שאתה קרוב קרוב

ואם אתה מרגיש קרוב אז תבין שה' הוא גדול ויש לך עוד הרבה

אבל איך אנו מתחזקים במצב כזה?

 

אז אומרים לנו צדיקי עליון שהדרך היא לראות ולהאמין שה' איתי גם בזמן של ירידה כביכול כמו שאומר דוד המלך ע"ה:

"אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך" שגם בשאול אתה נמצא – "הנך" אתה פה איתי.

אנחנו צריכים ממש לדעת שה' נמצא איתנו גם בריחוק.

אומר רבנו נחמן מברסלב שיש שם משמות הקודש שדרגו הקב"ה מחייה את האדם אחרי שהוא נופל.

הקב"ה. הוא מחייה אותנו ואם אדם נפל ועדיין חי צריך לדעת שה' לא התייאש ממנו והוא מאמין בו.

הדרך היא לראות את ה' בכל דבר. זה האדם נופל אבל אם הוא נפל ה' איתו.

לראות את ה' יתברך – לדבר איתו תמיד גם כשאני למעלה גם כשאני למטה. תמיד ה' איתי

והוא יתברך יעזור תמיד למי שאיתו ומבקש ממנו

"קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת"

"קוה אל ה' חזק ויאמץ ליבך וקוה אל ה'"