"התבודדות מעלה עליונה וגדולה מן הכל"

ההתבודדות מעלה עליונה וגדולה מן הכל אומר ר' נחמן.

מדוע גדולי הצדיקים במשך הדורות כולם בלא יוצא מן הכלל היו עוסקים בהתבודדות או חשבון נפש וכדו'?

אומר רבנו "ההתבודדות מעלה עליונה וגדולה מן הכל"

כדי להגיע אל ה' יתברך, אל קרבה אמיתית ואמון.. חייבים להיות איתו יתברך אחד על אחד..

כל אחד יכול לקיים מצוות ולעשות מעשים אך בוודאי כשאנו נמצאים עם עצמנו – אז אנו באמת מי שאנחנו. החברה, האנשים והדברים שסביבנו יכולים לגרום לנו להיות קצת שחקנים, קצת לא לעשות מה שבליבנו ממש. למשל אדם שהוא מתפלל ליד אנשים הוא יכול לחשוב "מה חושבים עלי" "איך מסתכלים עלי" וכדו' – מחשבות אלו הן טבעיות לחלוטין ואנושיות אך עלינו בע"ה להשתחרר מהן לאט לאט. עלינו להתחבר אל מה שה' נתן לנו אל התפקיד האישי שלי בלי קשר למה חושבים ומסתכלים. (כמובן שצריך תמיד להתחשב באנשים לא לפגוע בהם וכדו' אך בד בבד בעדינות להגיע אל תפקידי ויעודי בלי להתחשב מה חושבים עלי וכו')

כדי לזכות לכך אנו זקוקים להיות לבד, להיות לבד עם ה' – כי אז אני מתחיל לעבוד אותו

אז האמונה במציאותו מתחזקת ומתעצמת אצלי בנפש.

אז הקב"ה לאט לאט מתגלה אלי ומראה לי שאכפת לו ממני ומראה לי שאני יקר בעיניו.

שהוא יתברך מראה לי זאת אז אני רוצה אותו אז מתחיל להיות אכפת לי ממנו אז לאט לאט אני משתחרר מהאנשים שסביבי.

עם התמדה בעניין הזה אפשר ממש להגיע לאמונה חושית במציאות של ה' ולהיות נאמן לאמת.

נאמן למה שהוא רוצה.

שנזכה בע"ה ובחסדו ואהבתו האדירה אלינו להתבודד, להתקרב אליו יתברך 

כתיבת תגובה