על ידי התורה נתקבלים התפילות

בחסדי המלך 

מתנה גדולה נותן הקב"ה לבניו, דרך נפלאה, חיים של תקווה.

צדיק – אור נפלא של חיים שמחה ואמונה דרכו אנו זוכים לעבוד אותו יתברך שמו הצדיק נותן חיים, נותן לכל איש את הזכות להתקרב לשמח ולעשות נחת רוח. איזה צדיק איזו שמחה!!! מי שמתחבר לדרכו ותורתו של רבנו לאט לאט הוא מקבל תובנות וכלים מצוינים לעבוד את ה'.

בנוסף הוא מקבל הרבה התעוררות מהספרים שלו כמו שאמר ר' נחמן בחיי מוהר"ן: הספרים שלי כולם התעוררות גדול ונפלא לעבודת ה'.

התורה הראשונה שכתובה בספר ליקוטי מוהר"ן (מורנו הרב נחמן ) מדברת על מעלתה של התורה:

"ע"י התורה נתקבלים כל התפילות והבקשות שאנו מבקשים ומתפללים והחן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני מי שצריכין" 

רבנו מחזק אותנו במעלה של לימוד התורה, כולנו רוצים שישמעו תפילותינו בגשמיות ורוחניות.

כולנו רוצים שהחן של עם ישראל יעלה ושיכירו במעלה המיוחדת שלנו אם נלמד תורה בכח (בכוונה, באמונה שכשלומדים זה פועל דברים ).

כל הדברים האלה יקרו.

איך לומדים תורה בכח? – כשאני לומד אני מבין מה המעלה של מה שאני עושה? כשאני לומד אני צריך לנסות להתחבר לאור של התורה.

אומר המדרש שה' גנז את האור הגנוז לצדיקים לעתיד לבא אבל איפה הוא גנז? אומר ר' ישראל בעל שם טוב – בתורה.

האור הגנוז נמצא בתורה. באמת מסופר על גדולי הצדיקים מהבעל שם טוב עד החוזה מלובלין והנועם אלימלך זי"ע שהיו רואים מסוף העולם ועד סופו

הכוונה היא שהם היו רואים בזכות התורה מעבר לזמן והמקום. הבעל שם טוב מסביר שהאור הגנוז הזה זה אור ה' יתברך וכשאתה לומד אתה נדבק באור הנפלא הזה. אור הבורא יתברך שמו.

אם נלמד תורה בע"ה מתוך אמונה שעכשיו אני זוכה לידבק בה' יתברך באור שלו יתברך אז התורה בע"ה תפעל עלי בצורה נפלאה ביותר. התורה תרים אותי, תקרב אותי אליו יתברך שמו.

כי בעצם אני פוגש אותו יתברך שמו כשאני לומד ואז הגעתי לתכלית. אכן לימוד כזה משמח את ה', עושה לו נחת רוח וכמובן גורם לכל מה שר' נחמן אמר שהוא גורם.

שנזכה ללמוד תורה בכח בשמחה

ונראה ישועות נפלאות אמן.

(התמונה מהציון של רבנו הקדוש נחמן מברסלב)