מעלת השמחה במצוות!

IMG_8344

מסופר על רבי ישראל בעל שם טוב שעבר ליד בית כנסת באיזו עיירה וראה רב שעומד ליד הבימה ומוכיח את הציבור. הוא צעק שם "איך חטאתם" "פושעים" והציבור אנשים פשוטים,

איכרים ועובדי אדמה מתייפחים בבכי. התברר שהקהל הזמין את "המגיד המוכיח" כדי שיחזיר אותם בתשובה עקב הבצורת הקשה שפקדה את האזור.

הרב מוכיח והם בוכים…

רבי ישראל שהיה צעיר אז ועוד לא התגלה (כידוע ר' ישראל מייסד החסידות התגלה רק בגיל 36) חיכה לסוף הדרשה.

בסוף הדרשה התחיל לצעוק דברי תורה גאוניים שמשכו את כל הקהל לצפות בו, לאט לאט התחיל לדבר על מעלתם של ישראל והביא מקורות לדבריו.

לבסוף צעק לעבר הקהל – "אתם יודעים למה אין גשם? כי אתם לא מספיק שמחים – אתם לא מאמינים שהק אוהב אותכם איך שאתם – עם כל הנפילות, עם כל הקשיים שלכם?

ה' איתכם!" כך הוא התחיל לרקוד והמעגל גדל וגדל עד שיצאו לרחבת בית הכנסת בריקודים אדירים וכמובן לאחר כמה דקות גשם שוטף הציף את האזור לשמחת היהודים הפשוטים.

הסיפור הזה אינו רק סיפור, הסיפור הזה הוא לימוד בשבילנו של דרך חיים.

השולחן ערוך מתחיל את חלק אורח חיים במילים :שיוויתי ה' לנגדי תמיד" ומסיים בסופו במילים "וטוב לב משתה תמיד" 

ללמדנו שעם העמידה מול ה' והאמת תמיד צריכה להיות מולנו גם השמחה… את הדברים צריך בע"ה לעשות בשמחה.

הרמב"ם אומר בהלכות תשובה פרק תשיעי "הקב"ה נתן לנו תורה זו עץ חיים היא וכל העושה כל הכתוב בה ויודעו דעה גמורה נכונה זוכה בה לחיי העולם הבא. ולפי גודל מעשיו ורוב חכמתו הוא זוכה. והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחכמתה תמיד שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה כגון חולי ומלחמה ורעב וכיוצא בהן. וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה כגון שובע ושלום ורבוי כסף וזהב. כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להן אלא נשב פנויים ללמוד בחכמה ולעשות המצוה כדי שנזכה לחיי העולם הבא"

מכאן שאם אנו נשמח במצוות באמת ממילא הקב"ה ירוויח לנו שנוכל לקיים יותר את המצוות.